Algemene voorwaarden

Laatste update: 04-01-2024

Welkom bij 100% Vakwerk! Wij bieden een platform waar vakmensen en klanten elkaar kunnen vinden om samen te werken aan diverse projecten. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze diensten gebruikt.

1. Definities

  • Gebruiker: Iedereen die de website bezoekt of gebruikt.
  • Diensten: Alle producten, diensten, content, functies, technologieën of functies aangeboden door ons via onze website.
  • Platform: De website www.100procentvakwerk.nl en alle subdomeinen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en alle gebruik van de website, evenals op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via de website worden verstrekt.

3. Gebruiksrecht

3.1. Het is gebruikers toegestaan om de website en de inhoud te bekijken, te downloaden en af te drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3.2. Elke andere vorm van gebruik van de website of de inhoud, inclusief het wijzigen, distribueren of opnieuw publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 100% Vakwerk, is strikt verboden.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan behoren toe aan 100% Vakwerk of haar licentiegevers.

5. Aansprakelijkheid

5.1. 100% Vakwerk spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen maar garandeert niet dat de inhoud van de website vrij is van fouten, defecten, malware en virussen, of dat de website correct en ononderbroken functioneert.

5.2. 100% Vakwerk wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

6. Wijzigingen

100% Vakwerk behoudt zich het recht voor om de website, de inhoud en de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aan de gebruiker om regelmatig de Algemene Voorwaarden te controleren op wijzigingen.

7. Toepasselijk Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

8. Contact

Voor vragen of opmerkingen over onze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@100procentvakwerk.nl.

Bartek B
Bartek B
30 Oktober 2023
I recommend this employee agency. The guys are helpful, everything on time. Communication with them on very good level. I recommend 👊😊
Emil Timmermans
Emil Timmermans
13 Oktober 2023
Ik ben zeer tevreden over uitzendbureau 100% Vakwerk! De medewerkers van 100% Vakwerk kijken zowel naar persoonlijkheid als werkervaring en opleidingsniveau van kandidaten. Dankzij deze manier van werken, worden de juiste sollicitanten bij de juiste opdrachtgevers geplaatst. Bovendien verloopt de communicatie tussen 100% Vakwerk, de opdrachtgever en de sollicitant goed, er wordt altijd gezocht naar gepaste oplossingen wanneer je als werknemer tegen een probleem aanloopt. Een echte aanrader!
lola loli
lola loli
13 Oktober 2023
Communicatie en omgang zeer goed en erg vriendelijk
Darek Pawlak
Darek Pawlak
29 September 2023
Firma jest wporządk

De Best beoordeelde bemiddelaar van limburg!

Direct solliciteren

× Hoe kunnen wij je helpen?